Gꗗ


^CgrbOR~bNXsbc
sw
E
spxT@j
sN ʊ
2018N1210 QOPXDPDV@QOPXDPDW 2008 40 3
2018N123 QOPXDPDP 2007 40 2
2018N1126 QOPWDPQDPO 2005 39 58
2018N1119 QOPWDPQDR 2004 39 57
2018N1112 QOPWDPPDQU 2003 39 56
2018N115 QOPWDPPDPX 2002 39 55
2018N1029 QOPWDPPDPQ 2000 39 53
2018N1022 QOPWDPPDT 1999 39 52
2018N1015 QOPWDPODQX 1998 39 51
2018N108 QOPWDPODQQ 1997 39 50
2018N101 QOPWDPODPT 1996 39 49
2018N917 QOPWDPODP@QOPWDPODW 1994 39 47
2018N910 QOPWDXDQS 1993 39 46
2018N93 QOPWDXDPV 1992 39 45
2018N827 QOPWDXDPO 1990 39 43
2018N820 QOPWDXDR 1989 39 42
2018N86 QOPWDWDQO@QOPWDWDQV 1988 39 41
2018N730 QOPWDWDPR 1987 39 40
2018N723 QOPWDWDU 1985 39 38
2018N716 QOPWDVDRO 1984 39 37
2018N79 QOPWDVDQR 1983 39 36
2018N72 QOPWDVDPU 1981 39 34
2018N625 QOPWDVDX 1980 39 33
2018N618 QOPWDVDQ 1979 39 32
2018N611 QOPWDUDQT 1978 39 31
2018N64 QOPWDUDPW 1977 39 30
2018N528 QOPWDUDPP 1976 39 29
2018N521 QOPWDUDS 1974 39 27
2018N514 QOPWDTDQW 1973 39 26
2018N57 QOPWDTDQP 1972 39 25
2018N423 QOPWDTDV@QOPWDTDPS 1970 39 23
2018N416 QOPWDSDRO 1969 39 22
2018N49 QOPWDSDQR 1968 39 21
2018N42 QOPWDSDPU 1967 39 20
2018N326 QOPWDSDX 1965 39 18
2018N319 QOPWDSDQ 1964 39 17
2018N312 QOPWDRDQU 1963 39 16
2018N35 QOPWDRDPX 1962 39 15
2018N226 QOPWDRDPQ 1960 39 13
2018N219 QOPWDRDT 1959 39 12
2018N212 QOPWDQDQU 1958 39 11
2018N25 QOPWDQDPX 1957 39 10
2018N129 QOPWDQDPQ 1956 39 9
2018N122 QOPWDQDT 1954 39 7
2018N115 QOPWDPDQX 1953 39 6
2018N18 QOPWDPDQQ 1952 39 5
2017N1225 QOPWDPDPS@QOPWDPDPT 1950 39 3
2017N1211 QOPWDPDV@QOPWDPDW 1949 39 2
2017N124 QOPWDPDP 1948 39 1
2017N1127 QOPVDPQDPP 1946 38 67

w֖߂